Бас тарту

Соңғы жаңартылғаны: 01 желтоқсан 2022 жыл

Интерпретация және анықтамалар

Интерпретация

Бастапқы әріп басылып шығатын сөздердің мынадай шарттарда анықталатын мағыналары болады. Келесі анықтамалар сингулярда немесе көптікте пайда болуына қарамастан бірдей мағынаға ие болуға тиіс.

Анықтамалар

Осы Бас тартудың мақсаттары үшін:

Бас тарту

Қызметте қамтылған ақпарат тек жалпы ақпараттық мақсаттарда ғана жүзеге асырылады.

Қоғам Қызмет мазмұнындағы қателер немесе олқылықтар үшiн ешқандай жауапкершiлiктi өз мойнына алмайды.

Ешбір жағдайда Компания қандай да бір арнайы, тікелей, жанама, дәйекті немесе кездейсоқ залал немесе қандай да болмасын залал үшін, келісімшарт әрекетінде, салғырттықта немесе Қызметті немесе Қызметтің мазмұнын пайдаланудан немесе оған байланысты туындайтын өзге де тортқа жауап беруге тиіс емес. Қоғам алдын ала хабарламай-ақ кез келген уақытта Қызметтегі мазмұнға толықтырулар, жоюлар немесе модификациялар енгізу құқығын өзінде сақтап қалады.

Компания Қызметтің вирустардан немесе басқа да зиянды компоненттерден бос екендігіне кепілдік бермейді.

Сыртқы сілтемелер бас тарту

Қызмет Компаниямен қандай да бiр тәсiлмен берiлмеген немесе қызмет көрсетiлмеген сыртқы веб-сайттарға сiлтемелердi қамтуы мүмкiн.

Компанияның осы сыртқы веб-сайттардағы қандай да бір ақпараттың дәлдігіне, өзектілігіне, уақтылығына немесе толықтығына кепілдік бермейтіні назарға алынсын.

Қателер мен қателер Бас тарту

Қызмет берген ақпарат тек қана қызығушылық тудыратын мәселелер бойынша жалпы басшылыққа берілді. Тіпті Компания Қызметтің мазмұны ағымдағы да, дәл де екенін сақтандыру үшін барлық сақтық шараларын қолданса да, қателер орын алуы мүмкін. Оған қоса, заңдардың, ережелер мен ережелердің өзгеріп отыратын сипатын ескере отырып, Қызметтегі ақпаратта кідірістер, олқылықтар немесе дәлсіздіктер болуы мүмкін.

Қоғам қандай да бiр қателер немесе олқылықтар үшiн немесе осы ақпаратты пайдалану нәтижесiнде алынған нәтижелер үшiн жауап бермейдi.

Әділ пайдаланудан бас тарту

Қоғам авторлық құқық иеленушiмен әрдайым арнайы рұқсат етiлмеген авторлық құқықпен қорғалатын материалды пайдалана алады. Қоғам мұндай материалды сынға, түсініктемеге, жаңалықтар есебіне, оқытуға, стипендияға немесе зерттеулерге қолжетімді етеді.

Қоғамның пікірінше, бұл авторлық құқық туралы заңда көзделген авторлық құқықпен қорғалатын кез келген материалды «әділ пайдалануды» құрайды.

Егер Қызметтегі авторлық құқықпен қорғалатын материалдарды әділ пайдалану шегінен шығатын өз мақсаттарыңызда пайдаланғыңыз келсе, авторлық құқық иесінен рұқсат алуыңыз қажет.

Бас тарту білдірілген көріністер

Қызмет авторлардың пікірлері мен пікірлерін қамтуы мүмкін және компанияны қоса алғанда, кез келген басқа автордың, агенттіктің, ұйымның, жұмыс берушінің немесе компанияның ресми саясатын немесе ұстанымын міндетті түрде көрсетпейді.

Пайдаланушылар жариялаған түсініктемелер олардың жалғыз жауапкершілігі болып табылады және пайдаланушылар түсініктемеде жазылған нәрсенің нәтижесінде немесе тікелей нәтижесінде пайда болатын кез келген жала жабу немесе сот талқылауы үшін толық жауапкершілікті, жауапкершілікті және кінәлілікті өз мойнына алады. Қоғам пайдаланушылар жариялаған қандай да бiр ескертулер үшiн жауап бермейдi және қандай да бiр себептермен қандай да бiр ескертудi жою құқығын өзiнде сақтап қалады.

Жауапкершіліктен бас тартудың No

Қызмет туралы ақпарат Компанияның осы жерде заңдық, бухгалтерлiк, салықтық немесе басқа да кәсiби консультациялар мен қызметтер көрсетумен айналыспайтынын түсiнiп берiледi. Мұндай жағдайда ол кәсiби бухгалтерлiк, салықтық, заңгерлiк немесе басқа да құзыреттi кеңесшiлермен консультацияларды алмастырушы ретiнде пайдаланылмауы тиiс.

Ешбір жағдайда Компания немесе оның жеткізушілері Сіздің қолжетімділігіңізден немесе пайдалануыңыздан немесе қызмет көрсетуіңізге қол жеткізудің немесе пайдаланудың мүмкін еместігінен туындайтын қандай да бір арнайы, кездейсоқ, жанама немесе соған байланысты залал үшін жауапкершілікке тартылмайды.

«Өз тәуекеліңде пайдалану» бас тарту

Қызметтегi барлық ақпарат толықтығына, дәлдiгiне, уақтылығына немесе осы ақпаратты пайдалану нәтижесiнде алынған нәтижелерге кепiлдiк бермей, сондай-ақ қандай да бiр түрдегi кепiлдiксiз, экспресс немесе ұйғарынды, оның iшiнде, бiрақ орындау кепiлдiктерiмен, саудагерлiкпен және белгiлi бiр мақсатқа жарамдылығымен шектелмей берiледi.

Компания Қызмет берген ақпаратқа сүйене отырып қабылданған қандай да бiр шешiм немесе iс-әрекет үшiн немесе осындай залалды өтеу мүмкiндiгi туралы кеңес берiлсе де, кез келген тиiстi, ерекше немесе соған ұқсас залал үшiн Сізге немесе басқа бiреуге жауап бермейдi.

Бізге хабарласыңыз

Осы Бас тарту туралы сұрақтарыңыз болса, Бізге хабарласа аласыз: